Szkolenie „…jak zostać radnym, wójtem, burmistrzem…”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Efektywna kampania wyborcza do samorządu czyli jak zostać radnym, wójtem, burmistrzem lub prezydentem”. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności efektywnego zdobywania poparcia w kampaniach wyborczych do samorządu. Szkolenie dedykowane dla kandydatów w wyborach samorządowych i członków sztabów wyborczych.

W programie szkolenia m.in. takie zagadnienia jak:

1. Podstawy i założenia marketingu politycznego
2. Komunikacja interpersonalna – budowanie marki osobistej i kształtowanie wizerunku,
3. Wystąpienia publiczne i relacje z dziennikarzami,
4. Materiały wyborcze – slogany, kolorystyka, zawartość merytoryczna, aspekty psychologiczne,
5. Media społecznościowe i internet jako narzędzia w kampanii i pracy radnego,
6. Motywacja i automotywacja, radzenie sobie w sytuacjach psychologicznie trudnych,
7. Sztuka perswazji i techniki obrony przed manipulacją,
8. Sytuacje kryzysowe w kampaniach wyborczych,
9. Kompetencje władz samorządowych (uchwałodawczych i wykonawczych),
10. Budżet obywatelski jako forma aktywizacji społecznej mieszkańców,
11. Marketing terytorialny – promocja gminy, powiatu, miasta,
12. Organizacje pozarządowe – dobre praktyki, kampanie społeczne.

Termin: 4 i 5 kwietnia 2014 r. (zgłoszenia do 24 marca 2014 r. – tel. 600 853 859)

Czas trwania: 10 godzin
Ilość uczestników: ok. 20 osób

Cena: 410 zł netto (udział finansowany ze środków publicznych zwolniony z VAT)
W cenie: materiały szkoleniowe, certyfikat, konsultacje poszkoleniowe, nocleg, wyżywienie

Metodologia: warsztaty, gry sytuacyjne, wykłady interaktywne, analiza przypadków, filmy,
Pomoce dydaktyczne: kamera, prezentacja multimedialna, materiały biurowe

Miejsce: Hotel Ameliówka SPA*** w Górach Świętokrzyskich – http://www.ameliowka.pl

Trenerzy:

Marcin CHŁODNICKI – specjalista w zakresie politologii i nauk społecznych, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych, ukończył studia m.in. z public relations, a także szereg kursów z zakresu komunikacji marketingowej i kontaktów z mediami, właściciel Agencji Public Relations Stabilis PR, , członek Rady Programowej Polskiego Radia Kielce, trener szkoleń i warsztatów z zakresu komunikacji społecznej, marketingu politycznego i public relations, współzałożyciel Akademii Negocjacji www.akademia-negocjacji.pl